Obchodní podmínky prezentací míst

 

 

1. Úvodní ustanovení a základní pojmy

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Inzerujícími v jednotlivých úrovních prezentace a Provozovatelem webových stránek na internetové adrese www.snubak.cz

1.2. Provozovatelem webu Snubak.cz je společnost:
Svatební oznámení s.r.o.
IČ: 29317045
Sídlo: Svatý Štěpán 146, 76334 Brumov-Bylnice
Telefon: 577 477 246
Mail: snubak@snubak.cz

1.3. Provozovatel není plátce DPH a v ceníku uvedené ceny jsou konečné.

1.4. Místem se rozumí provozovna Inzerujícího nacházející se na jedné geografické adrese, ve které je možno uspořádat svatební nebo jinou slavnostní hostinu či soukromou oslavu nebo svatební či jiný obřad nebo jakoukoliv přednášku, školení, workshop, firemní akci, seminář, módní přehlídku, banket, ples nebo jinou společenskou akci nebo kde je poskytováno ubytování (ideálně vhodné také pro svatební hosty nebo novomanžele) nebo kombinace uvedených služeb, ať již jsou poskytovány s doplňkovými, např. gastronomickými službami nebo formou pouhého pronájmu prostor pro uvedené účely.

 

2. Rozsah, možnosti a ceny prezentace

2.1. Stejný Inzerující může mít více prezentací Míst nacházejících se na jedné geografické adrese pouze mimo prezentace FREE. Uveřejnění nebo neuveřejnění více prezentací Míst Inzerujících s rozdílným IČ na jedné geografické adrese v prezentaci FREE závisí na konkrétním posouzení Provozovatelem.

2.2. Zveřejnění jedné fotografie a údajů až maximálně v nabízeném rozsahu prezentace FREE je pro Místa zcela zdarma.

2.3. Použití odkazu vedoucího na www stránku jinou než www stránku na doméně ve vlastnictví Inzerujícího záleží na rozhodnutí Provozovatele.

2.4. Aktuální možnosti, parametry a ceny prezentace jsou uvedeny na stránce www.snubak.cz/pridejte-misto/. Prodloužení prezentací je za ceny aktuální ceny prezentace ke dni prodloužení.

2.5. Uvedená cena v placené prezentaci je za jedno Místo, tedy za jednu profilovou stránku Inzerujícího pro určité časové období. Pro různé provozovny může Inzerující využít různé úrovně prezentace.

2.6. Inzerující může, ale nemusí využít všechny možnosti zvolené úrovně prezentace.

2.7. U prezentace LUX není vytvářena profilová stránka, ale odkaz z rozcestníkového boxu směřuje přímo na webovou stránku Inzerujícího.

 

3. Používání prostředků elektronické komunikace na dálku

3.1. Inzerující dává Provozovateli souhlas s používáním prostředků elektronické komunikace na dálku (e-mail).

 

4. Podklady k prezentaci a jejich použití

4.1. Inzerující dává Provozovateli souhlas se zpracováním všech poskytnutých údajů.

4.2. Odesláním podkladů projevuje Inzerující svůj souhlas se zveřejněním poskytnutých fotografií a údajů určených ke zveřejnění.

4.3. Provozovatel se zavazuje všechny Inzerujícím poskytnuté údaje a fotografie použít dle svého nejlepšího svědomí především k propagaci provozovny Inzerujícího i webových stránek www.snubak.cz, k vlastní evidenci a za zákonnými účely (vedení účetnictví).

4.4. Inzerující souhlasí s použitím poskytnutých fotografií k propagaci na webech třetích stran.

4.5 Inzerující souhlasí s vložením loga Snubak.cz a případně textu (typu, názvu a umístění provozovny) do poskytnutých fotografií.

4.6. Svůj souhlas může Inzerující kdykoliv odvolat.

4.7. Provozovatel se zavazuje v případě odvolání souhlasu Inzerujícím odstranit fotografie z prezentace Inzerujícího. Inzerující bere na vědomí, že následné odstranění fotografií a údajů ze stránek třetích osob (např. sociálních sítí) není v moci Provozovatele.

 

5. Práva u fotografií a textů

5.1. Zodpovědnost za ošetření autorských práv k jím poskytnutým fotografiím a textům je záležitostí Inzerujícího.

5.2. Svolení na snímcích zobrazených osob (model release) s publikováním je záležitostí Inzerujícího.

5.3. Svolení s publikováním fotografií soukromých interiérů (property release) je záležitostí Inzerujícího.

 

6. Vznik, prodloužení a změny prezentace

6.1. Vznik a změna profilu i rozcestníků v rozsahu prezentace FREE je realizována po obdržení údajů od Inzerujícího.

6.2. Změna profilu i rozcestníků placených prezentací je realizována po obdržení údajů a po přijetí platby od Inzerujícího.

6.3. Doba expirace prezentace je počítána ode dne jejího zveřejnění na webu Snubak.cz, případně ode dne poslední expirace při prodloužení prezentace.

6.4. Změna prezentace na prezentaci FREE proběhne dnem expirace v případě neuhrazení prodloužení prezentace.

6.5. Prezentace FREE je prodlužována automaticky až do změny Obchodních podmínek týkající se tohoto bodu.

6.6. Všechny placené formy prezentace jsou prodlužovány na základě přijetí platby za prodloužení prezentace.

6.7. Při změně úrovně předplatného v jeho průběhu na vyšší úroveň bude cena vyšší úrovně předplatného snížena o poměrnou část připadající na nevyužité období a začíná běžet nová časová lhůta.

6.8. Změna úrovně předplatného v jeho průběhu na nižší úroveň není možná, proběhne až expirací nebo dle bodu 7. Obchodních podmínek.

 

7. Ukončení prezentace

7.1. V případě zrušení placené prezentace Provozovatelem tento vydobropisuje a vrátí částku odpovídající nevyčerpané poměrné části prezentace na účet Inzerujícího.

7.2. Inzerující může požádat o zrušení prezentace.

7.3. Zrušením prezentace na žádost Inzerujícího nevzniká nárok na vrácení před expirací nevyužité poměrné části v případě placené prezentace.

7.4. Neuhrazením prodloužení prezentace nezaniká prezentace jako taková, ale pouze přechází do režimu prezentace FREE, pokud není Provozovatelem zrušena dle bodu 8.4. těchto Obchodních podmínek.

 

8. Výhrady provozovatele

8.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout uveřejnění libovolné prezentace bez udání důvodů.

8.2. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit poměr stran, případně další parametry fotografií pro úvodní fotografii, rozcestníky i galerie.

8.3. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit textový popis prezentace, především z důvodu výskytu znaků znemožňujících bezproblémový chod prezentace, obsahu html značek, psaní slov pouze velkými písmeny, obsahu webových adres či názvů webů v prezentacích Zdarma nebo zjevných překlepů.

8.4. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo upravit prezentaci Inzerujícího z jakéhokoliv důvodu, především z důvodu zjištění nefunkčnosti Místa, nefunkčních kontaktních údajů nebo podvodného použití odkazu např. směřujícího či přesměrovávajícího na finanční či erotické služby, politický obsah nebo jinou nevhodnou stránku, namísto stránky sjednané provozovny.

8.5. Provozovatel si vyhrazuje právo v prezentacích odmítnout odkazy (například na sociální sítě) zasahující do soukromí uživatelů (se sledovacími cookies nebo prvky).

8.6. Provozovatel si vyhrazuje právo v prezentacích odmítnout jako odkazy jakékoliv skripty.

8.7. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, přičemž archivní verze včetně odkazu na ni zůstane online k dispozici.

 

9. Souhlas Inzerujícího

9.1. Zasláním podkladů k prezentaci Inzerující vyjadřuje svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami i se Zásadami ochrany osobních údajů.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10. listopadu 2023

 

Snubák

Přidejte místo   Obchodní podmínky   Ochrana osobních údajů   Kontakty


2012-2024 ♡ Svatební oznámení s.r.o.   577 477 246   snubak@snubak.cz
Stránka neukládá žádné sledovací cookies